Hantverkare och drogproblem

Det finns många undersökningar som gjorts som visar att alkohol är ett av den vanligaste och skadligaste drogen i Sverige. Det är viktigt att vi som föräldrar talar med våra barn om vad alkohol och vilka effekter den har på kroppen. Ett effektivt sätt att nå ut tidigt till denna målgrupp är genom föreläsningar på skolor. Många barn vet oftast inte mycket om droger och behöver därför denna information innan det är för sent och de rycks med i den liberala alkoholkulturen som finns i Sverige.

Många vuxna har också problem med missbruk av olika typer av droger bland annat Spice, Cannabis, Amfetamin och Kokain. Många av dessa droger konsumeras på arbetsplatsen eller bland kollegor. I hantverkarbranschen finns till exempel ett stort problem med alkohol. Arbetsgivare måste inse att detta är ett problem och måste jobba aktivt med förebyggande åtgärder. Vi har samlat ett gäng med källor som kan vara intressant för dig som vill läsa mer om droger och missbruk.

Droginformation – Cannabis

Talare som ger drogfakta i skolor

Droginformation.nu Facebook

 

Problem i byggbranschen

Många hantverkare jobbar under stress och ofta ett pressat tidsschema vilket gör psykisk ohälsa ganska vanligt för denna målgrupp. Det händer att arbetare tar droger för att klara av stressen på många arbetsplatser. Det är viktigt att facket och andra statliga organ jobbar med arbetsgivare för att förbättra vården och fånga upp de som lider av depression eller drogmissbruk. Det är arbetsgivarens ansvar att vårds finns. Läs mer om missbruk på hemsidan drog information (se).

Leave a Reply