Vad är radon och varför ska man göra en radonmätning?

Radon är en radioaktiv gas som bildas från Radium och finns i mark, byggnadsmaterial och ibland även i vatten. Radon kan också finnas i utrymmen som garaget och i pooler. Strålningen från radon kan påverka luften i alltifrån hus till lägenheter och arbetsplatser. Markradon finns i större och mindre mängde runt om i Sverige. Om du vill se vart mängden radon finns, kan du hitta mer information på hemsidan till Sveriges Geologiska Undersökning. De har radonkartor som visar var i Sverige detta är ett problem.

 

radon test in a bottleÄr radon gas skadligt?

Radon gas är skadligt för människan då det är cancerframkallande och påverkar våra luftvägar och lungor. Flera dödsfall i lungcancer i Sverige kan varje år förknippas med höga mängder av radon.

 

 

Hur mäter man radon?

Det finns olika sätt att mäta radon. Vissa företag säljer digitala mätare men dessa ger inte ett bra resultat som går att lita på. Det bästa sättet att mäta radon är genom att använda detektorer eller radonpuckar som det kallas ibland. Dessa läggs sedan ut i hus eller lägenhet under ett antal dagar. Om man har ett större hus så rekommenderas det att man köper ett antal radonmätare för att täcka alla rum.

 

Korttidsmätning

Det finns olika typer av mätningar man kan göra beroende på ens behov. En korttidsmätning av radon tar normalt 5-10 dagar och är ett bra val att göra innan man ska sälja eller köpa en ny bostad. Denna typ av mätning är inte liga noggrann som en vanlig mätning men den ger en bra indikation om radonhalten.

radon detektorer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Långtidsmätning

En långtidsmätning är ett bättre alternativ om du vi ha ett mer noggrant resultat som går att lita på. Denna typ av mätning tar längre tid. Ibland upp till 30 dagar.

 

Man kan få hjälp med att mäta radon. Landauer Nordic i Sverige och Landauer Nordic i Danmark är oberoende laboratoriums som jobbar med högkvalitativa mätningar av radon. Kontakta dom om du tror att du har ett problem med höga radonhalter i din bostad.
 

Leave a Reply